top of page
67815509_2506662369378434_14227062503526
67725386_2545254962185841_35623038187061
67753751_2526483467396324_39605274483150
68656687_2548591885185482_48614318082747
67848846_2535844386460232_50578326397218
67889834_2535814269796577_62045678795940
תוכנית מד"צים

תוכנית "מדצ"ים" של אולסטאר ישראל משלבת הכשרה של מדריכים ותכנית מנהיגות, יחד עם ספורט, טיולים מיוחדים ופעילויות מיוחדות נהדרות!

תוכנית "מדצ"ים" מיועדת למדריכים עתידיים פוטנציאליים העולים לכיתות ט'-י'. תוכנית "מדצ"ים" נוצרה בעקבות כך שראינו שהילדים הגדולים נהנים בקייטנה, אבל מוכנים ליותר - יותר אחריות, יותר פעילויות המתאימות להם, (ואולי אפילו קצת יותר מחשבה).

היסודות העיקריים של התוכנית הם:

מיומנויות המדריך, לדוגמה ללמוד איך להפעיל אימון ספורט או פעילות, עם המדריך הבכיר שלהם.

ניסיון מעשי. זה אומר כל דבר מהצטרפות למדריכים שמפעילים ספורט או משחק, ועד יצירת יום שלם כמו "יום השרדות", או ה-"Bean Day" המפורסם של אולסטאר ישראל (שהמדריכים למעשה המציאו בקייטנה!)

פעילויות פיתוח מנהיגות

ועוד!

ישנם עוד כמה הבדלים בין תוכנית "מדצ"ים" לבין שאר הקייטנה. מכיוון שהתוכנית מותאמת לגיל שלהם, לפעמים יש פעילויות יומיות או טיולים שונים, ויש פעילויות בלוח הזמנים שמטרתן להפוך אותם לקבוצת חברים מגובשת יותר - הם עדיין חניכים, אבל הם החניכים הבוגרים ביותר.

כדי להירשם לתוכנית "מדצ"ים", לחצו על "רישום" בשורת התפריט ומלאו את טופס הרישום הרגיל - על ידי בחירת כיתה ט' או י', תוצבו באופן אוטומטי בתוכנית "מדצ"ים".

bottom of page