top of page
67902264_2535844713126866_88678611311552
68575586_2552107691500568_45760070722644
68341601_2552107704833900_29148937242510
68695599_2548589278519076_73885445532564
68304124_2552107374833933_33294279044832
68392086_2538782402833097_24302402773115

מודיעין: 

הלוך ושוב - ש"ח 205

כיוון אחד - ש"ח 105

שימו לב:

רשימות נוכחות בהסעות, מסלולים וזמנים מוכרזים בדוא"ל כשבוע לפני השבוע המדובר (או כ-2-4 ימים לפני תכניות שמתחילות באמצע השבוע).

אנא ודאו לקרוא את המייל בכל שבוע, שכן ייתכנו שינויים.

ההסעה מבוססת על זמינות ורישום מספיק. ניתן לפנות למשרד הקייטנה לאישור ספציפי או לכל שאלה.

אם אתם מעוניינים בהסעה, ויש פחות משבועיים עד לתחילת השתתפותכם בקייטנה, אנא צרו קשר וננסה לצרף אתכם אם יש מקום - במידה וזה המצב, נא לא רק לסמן בטופס הרישום שאתם מעוניינים בהסעות ,אלא לפנות אלינו (כדי לוודא שבן אדם יראה זאת, ולא רק המחשב).

bottom of page